Nowy projekt 4

Pracownia psychotechniczna
Bogusława Saik
11-400 Kętrzyn
ul.Powstańców Warszawy 5
Przejdź do treści
Pracownia psychotechniczna  
sekretariat tel. 514 815 222 psycholog transportu tel. 511 719 045
Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.
Oferujemy pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych w ramach medycyny pracy oraz badań kwalifikacyjnych:
KIEROWCY
 • Badanie psychologiczne egzaminatora i instruktora jazdy.
 • Badanie psychologiczne kierowców zawodowych.
 • Badanie psychologiczne kandydata na kierowcę.
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.
 • Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego.
 • Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu.
 • Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających.
 • Badanie psychologiczne osoby, która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych.
 • Badanie psychologiczne kierowców Taxi.
 • Badanie kierowcy samochodów służbowych kat. B

OPERATORZY MASZYN
 • Badanie psychologiczne kierowców wózków jezdnych.
 • Badanie psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania.
 • Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych.
 • Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig.

BADANIE W CIEMNI
 • Badania olśnienia i widzenia zmierzchowego.


Badania kierowców
150 zł (brutto) *
* Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. wszystkie badania w zakresie psychologii transportu mają stałą cenę 150 zł brutto.
Cennik obowiązuje od 20. 07. 2014r.

Aby szybko i sprawnie przejść badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.
Ponadto należy zabrać ze sobą:
-Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
-Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
-Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.
Badanie trwa ok. 1-1,5 godziny i zakończone jest szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost znaczenia i ingerencji orzecznictwa psychologicznego oraz lekarskiego w różnych dziedzinach naszego życia. Badania prowadzimy z wykorzystaniem obowiązującej w Polsce metodologii badań psychologicznych, szybko, bezstresowo.


Wróć do spisu treści